طراحی و راه اندازی مراکز داده

مرکز داده، مکانی با امنیت فیزیکی و الکترونیکی بالا، دارای انواع تجهیزات سختافزاری، شامل رایانه، سرور، سوییچ، روتر و نرم افزاری شامل پایگاه داده،  سیستمهای عامل پیشرفته و .... میباشد. بستر سخت‌افزار و مرکز داده به عنوان يكي از بسترهاي اوليه و ضروري در سازمان‌ها به عنوان يك زيرساخت مهم در جهت تأمين اهداف و انجام فرآيندهاي معمول از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد.

امروزه نیاز به حفظ و نگهداری و دسترسی به موقع اطلاعات، شرکتها و سازمانها را ملزم به استفاده از تکنولوژیهای ذخيرهسازي اطلاعات کرده است. سرويس ذخيرهسازي يکي از اصليترين سرويسهای مرکز داده ميباشد. اين سرويس به یکی از 3 روش ذخيرهسازي (Direct Attached Storage)DAS  ، (Network Attached Storage)  NAS و (Storage Area Networks SAN) ارائه میگردد.

NAS تجهيزات ذخيرهسازي هستند كه قادرند به طور مستقيم از طريق حداقل يك واسط LAN نظير Ethernet به شبكه متصل گردند. از مزایای این مدل، سهولت نصب،كاهش هزينه پيادهسازي و پشتيباني و نيز قابليت توسعهپذيري، افزايش و پيكربندي اين تجهيزات به شبكه، بدون نياز به خاموش كردن شبكه مي باشد. از سيستمهاي NAS در محيطهاي ISP Search Engine،Email server، WEB, ذخيرهسازهاي اطلاعات، سيستمهاي فني، گرافيكي، تصويري و بانكهاي اطلاعات استفاده ميشود.

SAN يك شبكهی اختصاصي با سرعت بالا بوده و شامل سرورها و تجهيزات ذخيرهسازي ميباشد. اين شبکه به طور کامل از شبکههاي LAN/MAN جداست. شبکهی SAN براي برقراري ارتباطات ميان اجزاي خود از تکنولوژي Fiber Channel (FC) و يا SCSI بر روي IP استفاده مينمايد. شرکت HP یکی از ارائهدهندگان تجهیزات در این صنعت میباشد. این محصولات در دو مجموعه Disk Storage ها و Tape Drive ها، ارائه میگردند. Disk Storage ها در نیاز به سازمانهای کوچک و بزرگ در سه رده MSA،EVAو XP Array ها میباشند. Tape Drive ها در تهیهی نسخه های پشتیبان (Back up)استفاده میشوند، از جمله این تجهیزات، سیستمهای ESL و MSL میباشند.

شرکت سیستمهای نهفته ایرانیان با ارائهی سرویسهای زیر از کلیه فایلها و سرویسهای شبکهی شما پشتیبانی لازم را به عمل میآورد.  

  • مطالعه و شناسایی زیر ساختها و سرویسهای موجود   
  • امکان سنجی و نیاز سنجی   
  • اجرا، پیاده سازی ، پشتیبانی و نگهداری نرمافزارها و سختافزارهای مورد نیاز