مشاوره و نظارت

این شرکت علاوه بر ارائه‌ی خدمات تخصصی فنی در حوزه‌ی نرمافزار و فناوری اطلاعات، ارائه دهنده‌ی خدمات مشاوره و نظارت پروژه به سازمان‌ها، شرکتها و کارخانهها میباشد و تلاش دارد تا با حفظ منافع مشتری، بهترین نتیجه را در مقابل کمترین هزینه ممکن در پروژهها، مناقصات و خریدها فراهم آورد و همچنین با نگاهی از بیرون به سازمان، مشکلات مدیریت فناری اطلاعات سازمان‌ها را به بهترین نحو حل نماید.

با توجه به دانش فنی و علمی شرکت و ارتباط تنگاتنگ با مراکز علمی و پژوهشی مانند دانشگاه تهران و سایر شرکت‌های دانش‌بنیان، از بهترین و جدیدترین فناوریها و تکنیکها و از برترین و مناسبترین تأمین‌کنندهها استفاده خواهد شد.